uczniowski klub sportowy ruch chorzów

NiebieskiE 1,5%

Informujemy, że 11 stycznia 2010 roku Uczniowski Klub Sportowy "Ruch" Chorzów otrzymał status Organizacji Pożytku Publicznego 
co uprawnia podatników do przekazywania 1,5% podatku na nasz Klub.

Wspomóż działalność UKS "Ruch" Chorzów, okaż "niebieskie serce" przekazując 1,5 % swojego podatku!

NUMER KRS: 0000346319

NAZWA OPP: Uczniowski Klub Sportowy "Ruch" Chorzów


Kto może przekazać 1,5% Podatku:

podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,
podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
podatnik objęty liniową, 19 - procentową stawką podatku,
podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowyc​h.
Koordynator ds. pozyskania 1,5% podatku - Wojciech Pandel tel. 784 037 962
Responsive Image